Over AMKcoaching

Profiel Ans Rekers


Ik heb veel ervaring in het coachen en trainen van studenten, promovendi, studentbegeleiders en andere medewerkers van universiteiten en hogescholen. Via Anna Maria Koekoek zet ik deze kennis en expertise daarnaast ook in op een bredere doelgroep buiten het onderwijs.

Wat ik terug hoor van mijn coachee’s is dat ze zich bij mij veilig voelen om hun vraag te verkennen en te bespreken, dat er empathie en diepgang is, maar ook frisheid en humor. Ik maak gebruik van de ervaring, kennis en expertise van mijn vele opleidingen rondom coaching en gesprekstechnieken en verrijk deze ook met kennis en inzichten die ik heb opgedaan rondom ervaringsgericht leren en theater. De talloze gesprekken die ik met studenten en medewerkers van hoger onderwijsinstellingen heb gevoerd geven mij de ervaring en analyse skills om uit een breed spectrum van technieken te putten voor jouw specifieke situatie. Hoe wil jij het anders en welke stappen kan je zetten om daar naar toe te bewegen in jouw specifieke situatie?

AMK is de afkorting voor Anna Maria Koekoek. Een kinderspelletje waarbij je ongezien naar de koekoek moet lopen en aantikken. Soms moet je even stil staan, maar als het kan beweeg je snel. Net als in je persoonlijke leven heb je een eigen stijl en tempo, maar net als in dit spelletje moet je je stijl en tempo in je eigen leven soms aanpassen aan de situatie. Dit spannende en speelse laat ik ook in mijn coaching terugkomen. Ook staat Anna Maria voor mijn officiële voornamen.